همراه شوید تا تجربه ای خلاقانه را شاهد باشیم.

به ژرفای واقعیت مجازی قدم بگذارید

مستند پاکت

قسمت چهارم : نادر به زبان مشایخی.نگاهی به پرفرمنس در موسیقی

جور دیگر ببینیم ...

سفر مجازی به نقاط مختلف جهان و تماشای رویدادهای منحصر به فرد و زیبا

درخواست خود را ارسال کنید.

ما الهام بخش و کمک شما خواهیم بود.