رسیتــال ویــولن

ویـولن: علی صالحـی پـور، امیـر محمـد کـاظمـی

تازه های ویدئو 360 درجه موسیقی

پرفورمنس من و ما

پرفورمنس من و ما نام مجموعه ای است از گروه موسیقی رادها و گروه نمایش جرس

ارکستر آرتام

به رهبری احمد مقدسی زاده (جشنواره موسیقی فجر) در 3 قسمت

Romantic Quartet

Romantic Quartet
Love for three oranges (March) S. Prokofiev L

March from Sergei Sergeyevich Prokovyev’s opera
“Love to the Three Oranges”
in the translation of the Moscow composer Grigory Kharlamov for the string quartet.